Plaatsing debietmeter conform de Code van Goede Praktijk

Geovanhecke voerde in opdracht van een bouwheer een screening uit voor een project in Waregem. De aannemer kon later onmiddellijk met het dossier aan de slag, maar het bleek niet evident om een debietmeter te plaatsen conform de Code van Goede Praktijk op de zelf georganiseerde grondwaterverlaging. Naten Van Hemelrijck: “Wij hebben de debietmeter correct geïnstalleerd, de opstart begeleid, de aannemer gewezen op het invullen van het logboek en de nodige documenten overgemaakt. Op die manier kon er conform worden gewerkt. Dit is trouwens niet de eerste keer. Ook bij een project waarbij tijdens de sloopfase in open bemaling werd gewerkt hebben we een opstelling geplaatst om van bij aanvang de debieten te registreren. Binnenkort zullen we hier de bemaling plaatsen voor de bouwfase en zo blijft dit in één dossier en conform de vergunning. ”