Over Geovanhecke

“De enige weg vooruit is kiezen voor duurzaamheid”

Naten Van Hemelrijck en Stefan Meersseman namen Geovanhecke in 2016 over. Het was voor hen van bij het begin duidelijk dat een ommekeer op het vlak van grondwaterbeheer en boren noodzakelijk zou zijn. Voortgestuwd door de klimaatverandering en actuele maatschappelijke tendensen trekken de zaakvoerders volop de kaart van duurzaamheid. Beleidsinitiatieven zoals de Blue Deal bevestigen deze visie. Stefan Meersseman heeft als managing director van een busbedrijf een jarenlange ervaring met het Charter Duurzaam Ondernemen: “Geovanhecke ligt in het verlengde van mijn interesse voor duurzame mobiliteit. Het is een uitgelezen kans om mijn visie door te trekken naar water- en energiebeheer. Er is immers maar één weg vooruit, en dat is kiezen voor duurzaamheid. In de praktijk zien we echter dat er nog veel werk aan de winkel is.” 

Een ideologie waarbinnen beide partners elkaar aanvullen. Naten Van Hemelrijck: “Mijn ecologische en technologische achtergrond matcht perfect met onze toekomstvisie. Waar Geovanhecke voorheen zuiver toespitste op de uitvoering van de boringen, leggen we de focus nu op kennis en advies. Er is immers een grote nood aan ondersteuning. De wetgeving en maatschappelijke inzichten veranderen met rasse schreden. Wat gisteren voor velen vanzelfsprekend was blijkt vandaag praktisch onmogelijk en vaak zelfs onwettelijk. Wij stellen, onder meer als medeoprichters van de beroepsvereniging BVBB en opleidingsverstrekker, onze expertise ter beschikking van professionals. Dit gaat van eenvoudig advies tot intensieve begeleiding van A tot Z. We willen als één sterk team, waarbij medewerkers maximaal kansen krijgen om zich te ontplooien, een actieve rol spelen binnen de omslag en professionalisering. En dat begint bij de impact van de eigen organisatie.”

over/img-8123.jpeg